سبک های موسیقی

در این تالار درباره سبک های مختلف موسیقی بحث و گفتگو می شود

جاز ( Jazz )

گفتگو درباره سبک موسیقی جاز
16
موضوع‌ها
94
نوشته‌ها
16
موضوع‌ها
94
نوشته‌ها

راک ( Rock ) جدید

گفتگو درباره سبک موسیقی راک
82
موضوع‌ها
1.1K
نوشته‌ها
82
موضوع‌ها
1.1K
نوشته‌ها

کلاسیک ( Classical )

گفتگو درباره سبک های موسیقی کلاسیک
41
موضوع‌ها
154
نوشته‌ها
41
موضوع‌ها
154
نوشته‌ها

ترنس ( Trance )

گفتگو درباره سبک های ترنس و زیر سبک های آن
82
موضوع‌ها
800
نوشته‌ها
82
موضوع‌ها
800
نوشته‌ها

الکترونیک ( Electronic )

گفتگو درباره سبک های موسیقی الکترونیک (بجز سبک ترنس )
72
موضوع‌ها
385
نوشته‌ها
72
موضوع‌ها
385
نوشته‌ها

موسیقی متن ( OST )

گفتگو درباره موسیقی متن
45
موضوع‌ها
595
نوشته‌ها
45
موضوع‌ها
595
نوشته‌ها